Wydawnictwo

Wyspa -Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych

81-361 Gdynia
ul. Zgoda 8


tel: 58- 620-72-66 lub komórkowy 515- 66- 21- 21

e-mail: biuro@wyspa.edu.pl – zamówienia

lub wyspa@wyspa.edu.pl – korespondencja

Nauka czytania i pisania dla dzieci.

Wypracowana przez nas pomoc dydaktyczna to innowacyjna metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania, która związana jest z wykorzystaniem wydanego zestawu 4 książek “Poczytam ci, mamo” i “Napiszę ci, mamo” oraz przewodnika do metody 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Celem naszej pracy jest pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom w nauce czytania i pisania poprzez wysokiej jakości książki, zawierające innowacyjne rozwiązania edukacyjne.

W naszych podręcznikach wykorzystujemy najnowsze badania naukowe i długoletnią praktykę edukacyjną autorów.

Skuteczna i sprawdzona metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania daje pełne oparcie tak rodzicom, jak i nauczycielom w pracy, a jednocześnie gwarantuje dzieciom naukę przez zabawę.

Efekty pracy metodą 101 kroków potwierdziły badania testem dekodowania.
Prosimy o zapoznanie się z fragmentami recenzji naszych książek.

Fragment recenzji prof. UMCS dr hab. Grażyny Krasowicz- Kupis:

“ W prezentowanych materiałach nauka czytania i pisania jest prowadzona w systematyczny i uporządkowany sposób, a układ materiałów daje dziecku wystarczająco dużo czasu na utrwalenie i automatyzację nabytych umiejętności, co jest szczególnie ważnym czynnikiem determinującym sukces w opanowaniu tych złożonych czynności. Znakiem autorskim metody są tzw. falbanki, które wspomagają percepcję sylaby. Chociaż wydaje się, że opracowano wiele podręczników do wczesnej nauki czytania i że wszystkie zawierają podobne elementy, jednak jako psycholog i osoba zajmująca się problematyką nabywania czytania oraz dysleksją, pragnę wyraźnie podkreślić, że elementarz „ Poczytam ci, mamo” należy uznać za wyjątkowy z kilku powodów:

  1. Metoda oparta jest na analizie sylabowej, która jest bardziej efektywna w nauce czytania, zwłaszcza w przypadku dzieci z trudnościami i dyslektycznymi, o czym donosi wiele naukowych źródeł; ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci ryzyka dysleksji, gdyż pozwala pokonać zasadnicze trudności z przetwarzaniem fonologicznym na poziomie pojedyńczego fonemu i grafemu.
  2. Warstwa językowa jest tu wzbogacona graficznie poprzez stosowanie kolorów i form graficznych tzw. falbanek, które poza stroną wizualną, rytmizują materiał językowy i poprawiają płynność czytania, ułatwiając przejście do czytania całościowego.
  3. Ogromną zaletą całego kompletu jest oryginalna i piękna szata graficzna, a zarówno teksty jak i ilustracje sa pełne humoru, co czyni nauczanie czynnością wesołą i nie kojarzącą się ze żmudnym powtarzaniem i odczytywaniem fraz czy zdań z tradycyjnego podręcznika. Dzięki temu nauka czytania i pisania z wykorzystaniem „ELEMENTARZA…” staje się swoistą zabawą brzmieniem i obrazem.

Są to wyjątkowe walory, bowiem materiał dydaktyczny, mający choćby najdoskonalsze podstawy naukowe, to za mało, aby spełniał on swoje zadanie musi trafiać do umysłu i psychiki 6- 7 letniego XXI wieku.

Recenzowana pozycja trafia w tym względzie w samo sedno, oparta jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących nabywania czytania oraz jest bardzo atrakcyjna dla użytkowników, co potwierdzają moje praktyczne doświadczenia z wykorzystaniem elementarza.

Recenzowany elementarz ma szerokie zastosowanie- jako podstawowy podręcznik do nauczania czytania i pisania do wykorzystania przez nauczycieli klas początkowych a także jako materiał terapeutyczny do wykorzystania w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych czy indywidualnej pracy z dzieckiem…”

Fragment z recenzji książek
dr Ewy Zalewskiej z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego :

Poczytam ci, mamo” oraz „Napiszę ci, mamo” to pozycje w pełni zasługujące na rekomendację. Tworzą one podstawy dla profesjonalnych i systematycznych działań nauczyciela zainteresowanego sukcesem dziecka mającego trudności z czytaniem i pisaniem.

W codziennej szkolnej praktyce brakuje czasu na powtórzenia, utrwalenia, ćwiczenia w tempie odpowiadającym uczniowi. Brakuje też podręczników tworzonych z myślą o uczniach z trudnościami w pisaniu i czytaniu, oraz ich rodzicach, nauczycielach i terapeutach poszukujących odpowiedzi na pytanie o strategię skutecznej pomocy i metody efektywnego nauczania.

Książki Danuty Chwastniewskiej znakomicie wypełniają lukę na naszym rynku wydawniczym. Długoletnie doświadczenia autorki w pracy z dziećmi z dysleksją i różnymi zaburzeniami w czytaniu i w pisaniu, oraz rozległa wiedza teoretyczna stanowią fundament przemyślanej, klarownej koncepcji działań ukierunkowanych na doprowadzenie ucznia do opanowania sztuki czytania ze zrozumieniem i sprawnego pisania.”

Ilustracja Agnieszki Żelewskiej z elementarza “Poczytam ci, mamo”

 

Informacje o twórcach książek do nauki czytania i pisania:

Danuta Chwastniewska – autorka elementarza i kaligrafii oraz innowacyjnych metod terapii. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami- Uniwersytet Wrocławski. W jej dorobku jest ponad 20 książek wydanych między innymi przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe i Operon. Współautorka programu do nauki języka polskiego„ Myśli i słowa” oraz serii podręczników do nauki o języku, znanych jako „gramatyki gdańskie”. Autorka programu i książek „Ortograffiti” dla szkoły podstawowej, współautorka koncepcji tej serii.

W metodzie 101 kroków w nauce czytania i pisania zawarte jest doświadczenie z 30 lat praktyki edukacyjnej.

Przy tworzeniu serii książek współpracowali z nami tak znani autorzy jak:

Agnieszka Żelewska – autorka ilustracji i rysunków do ćwiczeń; jedna z najbardziej znanych i cenionych ilustratorek dla dzieci; znana i nagradzana w Polsce oraz za granicą;

Janusz Raczkiewicz -autor tekstów; autor serii scenariuszy filmowych, między innymi do popularnych telewizyjnych „Kasztaniaków”;

Katarzyna Micun – skład, grafika i liternictwo; współautorka nowego opracowania graficznego lubianego od lat pisma dla dzieci „Świerszczyk”;

Paweł Adamów– skład i łamanie; opracowanie graficzne wielu książek dla dzieci m.in. dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Wydawnictwa Polonia czy Nasza Księgarnia.