Szkolenia

Prowadzimy wykłady, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli,  terapeutów, logopedów czy  pedagogów szkolnych.

Są one związane z podnoszeniem jakości pracy nauczyciela, szkoły czy wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów.
Prowadzący Danuta i Marian Chwastniewscy.

 Tematyka warsztatów i szkoleń:

  1. Nauka czytania i pisania metodą 101 kroków -najnowsze badania naukowe i  wprowadzenie do metody dla nauczycieli przedszkoli oraz klas 0-VI szkół podstawowych .
  2. Warsztaty – metoda 101 kroków w praktyce. Warsztaty   dla nauczycieli, terapeutów, logopedów i pedagogów szkolnych.
  3. Neurodydaktyka – jak uczyć skutecznie. Prowadzący Danuta Chwastniewska
  4. Metoda 101 kroków.  Warsztaty dla nauczycieli i rodziców z uwzględnieniem problemów dziecka szybciej rozwijającego się.
  5. Jak skutecznie diagnozować problemy dziecka i pomagać mu w nauce? Cykl szkoleń kształtujących umiejętności diagnostyczno -terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi.
  6. Praca edukacyjna i terapeutyczna z uczniami  z uwzględnieniem problemów dziecka z dysfunkcjami oraz z niepełnosprawnością umysłową.
  7. Metodyka nauczania początkowego i profilaktyka dysleksji
  8. Neurodydaktyka. Interdyscyplinarne ujęcie rozwoju dziecka.

Tematyka warsztatów i szkoleń oraz liczba godzin może być dostosowana  do potrzeb danego  środowiska.
Proponujemy także wykłady i warsztaty dla rodziców, którzy wsparci nabytą wiedzą i umiejętnościami mogą stać się najważniejszym w rozwoju sprzymierzeńcem dziecka.