Ośrodek Innowacji

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych – WYSPA

Każde dziecko posiada swój potencjał rozwojowy.

Niestety często nauka w szkole powoduje, że traci ono już w pierwszych latach nauki swoje zainteresowania i możliwości.

Odkrycie zdolności dziecka i właściwa z nimi praca leży u podstaw powołania naszego Ośrodka Innowacji Edukacyjnych – WYSPA.

Założenia programowe ośrodka związane są przede wszystkim ze stymulowaniem właściwego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

Prowadzimy zarówno zajęcia twórcze dla dzieci szybciej się rozwijających powiązane z ich indywidualnym rozwojem jaki i zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w nauce.

Wykorzystujemy w pracy  wiedzę pedagogiczną uzyskaną przez nas w trakcie ponad 30 lat pracy, jak i pozostawioną przez takich pedagogów jak Maria Montessori czy Celestyn Freinet.

Udostępniamy rodzicom i nauczycielom wiedzę związaną z twórczym rozwojem i psychospołecznymi aspektami rozwoju dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez Danutę Chwastniewską oraz  Mariana Chwastniewskiego.

Proponowana tematyka związana jest z rozwojem różnych typów myślenia  w odniesieniu do różnych zakresów tematycznych, a warsztaty  pomagają rozwijać myślenie  twórcze i  logiczne co w przyszłości owocuje wyborem właściwej drogi w nauce i w życiu.

Pomagamy także prowadząc wykłady i warsztaty dla  nauczycieli przedszkolnych,  uczących w klasach O –VI szkoły podstawowej oraz terapeutów, logopedów i pedagogów szkolnych.

Propozycje szkoleń związane są z wypracowanymi przez nas innowacjami i dotyczą metodyki naucznia początkowego, nauki czytania i pisania metodą 101 kroków, neurodaktyki i rozwoju poznawczego  dziecka .

Więcej na ten temat na podstronie szkolenia.