Nauka czytania dla dzieci.

 

-WYSPA-Wydawnictwo

i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych

81-361 Gdynia

ul. Zgoda 8

tel. stacjonarny: 58- 620-72-66

lub tel. komórkowy:  515- 66- 21- 21

 e-mail:

 biuro@wyspa.edu.pl – zamówienia

 wyspa@wyspa.edu.pl – korespondencja

Podstawowe informacje o metodzie 101 kroków. Kliknij w ulotkę aby ją powiększyć.
 

CO ZAUWAŻAJĄ RODZICE?

 Opinie o książkach:

Ewa Zielińska – Olsztyn: „Mój synek jest zachwycony, co bardzo mnie cieszy. Sam bez zachęcania codziennie sięga szczególnie po część dotyczącą czytania.Książka jest bardzo fajnie pomyślana. Początek to zadania i zabawy, które dzieci uwielbiają. W dalszej części kolejne stopnie trudności sprawiają, że dziecko za każdym razem osiąga sukces co skutkuje, że ma coraz większy apetyt na więcej. Bardzo żałuję, iż takie podręczniki nie są stosowane w szkole.Książki już poleciłam wielu moim znajomym.  Mam nadzieję, iż będą również mile zaskoczeni jak MY.    Autorom gratuluje pomysłu, zapału i życzę kolejnych podobnych sukcesów”.

Mama 4 letniego dziecka:

“Ostatnimi czasy nabyliśmy  elementarz “Poczytam Ci mamo” [ Wydawnictwo WYSPA ] i tu naprawdę widzę różnice w tekstach między wieloma książkami, elementarzami, podręcznikami ect.

O ile syna tak w ogóle czytanie kręci, to tu mam okazję obserwować ogromny przeskok… To nie zabawa w czytanie, to zabawa w naukę czytania ! Niezapomnianym pozostanie jego mina, jego oczy, gdy po raz pierwszy tak dobrze mu poszło przeczytanie absolutnie samodzielnie tekstu.

…Ta radość, euforia z tak skutecznego odczytania słów… To wydarzenie, niezapomniane…

Niebywałe jak zobaczenie pierwszego kroku dziecka…
Dla tej chwili cieszę się z podjęcia tak ukierunkowanej zabawy… I cieszę się z takich zainteresowań syna… Łatwo taką chwilę stracić, gdy dziecko pierwsze słowa przeczyta w szkolnej ławce.
Cieszę się, że słowo nie jest dla nas obowiązkiem, jest przyjemnością, zabawą, radością. Nie na ocenę, nie na punkty… ale dla własnej satysfakcji dziecka”.

OPINIE  EKSPERTÓW:
dr Ewa  Zalewska – Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego : “ Długoletnie doświadczenia autorki w pracy z dziećmi z dysleksją i różnymi zaburzeniami w czytaniu i w pisaniu, oraz rozległa wiedza teoretyczna stanowią fundament przemyślanej, klarownej koncepcji działań ukierunkowanych na doprowadzenie ucznia do opanowania sztuki czytania ze zrozumieniem i sprawnego pisania.”

Fragment recenzji prof. UMCS dr hab. Grażyny Krasowicz- Kupis:             

“ W prezentowanych materiałach nauka czytania i pisania jest prowadzona w systematyczny i uporządkowany sposób, a układ materiałów daje dziecku wystarczająco dużo czasu na utrwalenie i automatyzację nabytych umiejętności, co jest szczególnie ważnym czynnikiem determinującym sukces w opanowaniu tych złożonych czynności.  Znakiem autorskim metody są tzw. falbanki, które wspomagają percepcję sylaby. Chociaż wydaje się, że opracowano wiele podręczników do wczesnej nauki czytania i że wszystkie zawierają podobne elementy, jednak jako psycholog i osoba zajmująca się problematyką nabywania czytania oraz dysleksją, pragnę wyraźnie podkreślić, że elementarz „ Poczytam ci, mamo” należy uznać  za wyjątkowy z kilku powodów:

  1.    Metoda oparta jest na analizie sylabowej, która jest bardziej efektywna w nauce czytania, zwłaszcza w przypadku dzieci z trudnościami i dyslektycznymi, o czym donosi wiele naukowych źródeł; ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci ryzyka dysleksji, gdyż pozwala pokonać zasadnicze trudności z przetwarzaniem fonologicznym na poziomie pojedyńczego fonemu i grafemu.
  2.    Warstwa językowa jest tu wzbogacona graficznie poprzez stosowanie kolorów i form graficznych tzw. falbanek, które poza stroną wizualną, rytmizują materiał językowy i poprawiają płynność czytania, ułatwiając przejście do czytania całościowego.
  3.     Ogromną zaletą całego kompletu jest oryginalna i piękna szata graficzna, a zarówno teksty jak i ilustracje sa pełne humoru, co czyni nauczanie czynnością wesołą i nie kojarzącą się ze żmudnym powtarzaniem i odczytywaniem fraz czy zdań z tradycyjnego podręcznika. Dzięki temu nauka czytania i pisania z wykorzystaniem „ELEMENTARZA…” staje się swoistą zabawą brzmieniem i obrazem.

 

Są to wyjątkowe walory, bowiem materiał dydaktyczny, mający choćby najdoskonalsze podstawy naukowe, to za mało, aby spełniał on swoje zadanie musi trafiać do umysłu i psychiki 6- 7 letniego XXI wieku. Recenzowana pozycja trafia w tym względzie w samo sedno, oparta jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących nabywania czytania oraz jest bardzo atrakcyjna dla użytkowników, co potwierdzają moje praktyczne doświadczenia z wykorzystaniem elementarza. Recenzowany elementarz ma szerokie zastosowanie- jako podstawowy podręcznik do nauczania czytania i pisania do wykorzystania przez nauczycieli klas początkowych a także jako materiał terapeutyczny do wykorzystania w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych czy indywidualnej pracy z dzieckiem…”

Nasze książki są pomocne i przyjazne w pracy z dzieckiem. Zawierają między innymi odpowiedzi na następujące zagadnienia.

Książki do nauki czytania dla dzieci. Program do nauki czytania.  Jak pracować z dzieckiem chcącym nauczyć się czytać? Nauka czytania. Książki do nauki czytania. Elementarz.  Skuteczna metoda nauki czytania. Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania. Nowe metody nauki czytania. Program do nauki czytania dla dzieci. Metody nauki czytania i pisania. Nowa metoda nauki czytania. Metoda 101 kroków dla dzieci mających problemy z czytaniem i pisaniem. Metody nauki czytania. Metoda nauki czytania. Jak pracować  z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania? Nowe metody nauki czytania. Metoda sylabowa. Czytanie całościowe. Nauka czytania i pisania. Trudności w nauce czytania. Jak pracować z dzieckiem mającym problemy w czytaniu? Trudności w czytaniu. Jak nauczyć dziecko płynnie czytać? Problemy w czytaniu. Jak nauczyć czytać dziecko z dysleksją? Przykłady czytanek. Czytanie ze zrozumieniem. Pomoce dydaktyczne do nauki czytania. Przykłady ćwiczeń w czytaniu.  Nauka czytania dla czterolatka. Jak nauczyć dziecko płynnie czytać? Nauka czytania dla pięciolatka. Nauka czytania dla polskich dzieci. Nauka czytania dla dzieci po polsku.  Jak nauczyć płynnie czytać? Nauka czytania dla 6-latka. Nauka czytania i pisania dla sześciolatki. Jak nauczyć sześciolatka czytać? Jak ćwiczyć czytanie? Nauka czytania dla sześciolatka. Jak nauczyć dziecko dobrze czytać? Nauka czytania dla 7- latka. Nauka czytania dla siedmiolatka.  Jak uczyć dzieci czytać?  Nauka czytania dla ośmiolatka. Jak nauczyć dziecko czytać? Nauka czytania dla dziewięciolatka. Jak uczyć dziecko czytać? Terapia. Dysleksja. Jak pracować z dzieckiem mającym dysleksję? Jak nauczyć czytać  dziecko mające dysleksję? Pomoc przy dysleksji. Jak przeciwdziałać dysleksji? Logopedia. Pomoc logopedyczna. Czytanki logopedyczne. Jak pomóc dziecku mającemu trudności w wymowie?

Nauka pisania. Kaligrafia.   Program do nauki pisania. Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w nauce pisania? Dysgrafia. Jak uczyć dzieci sprawnie pisać? Jak ćwiczyć pisanie z sześciolatkiem? Trudności w pisaniu. Jak  nauczyć dziecko czytać i pisać?  Metody nauki czytania i pisania. Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w pisaniu? Nauka pisania dla 6 latka. Jak nauczyć dziecko dobrze pisać?  Nauka pisania dla 7 latka.  Jak nauczyć dziecko pisać?