Nauka czytania dziecka. Metoda 101 kroków.

Nauka czytania dziecka. Metoda 101 kroków.

Z nauką czytania i pisania jest tak jak z nauką chodzenia. Zaczyna się od pierwszego kroku. Każdy następny krok w tej metodzie bazuje na osiągniętych  wcześniej umiejętnościach.

Krok po kroku dziecko dochodzi do osiągnięcia umiejętności czytania i pisania.

Metoda zakłada, że dziecko po przeczytaniu  101 tekstów  (46 w pierwszej i 55 w drugiej części) oraz wykonaniu ćwiczeń znajdujących się obok każdej czytanki, osiągnie umiejętność płynnego czytania ze zrozumieniem.   

Czym sie wyróżnia metoda 101 kroków?

 1. Rozpoczęcie pracy z dzieckiem dokonuje się przez  ćwiczenia przedelementarzowe, gdyż dzięki nim można zauważyć z czym może mieć  dziecko problemy w nauce . 
 2. Każda nowowprowadzana litera utrwalana jest w kilku czytankach. Daje to dziecku większą szansę zapamiętania każdej litery i zapobiega pomyłkom typowym także dla osób z dysleksją w dalszej nauce.
 3. Kształcenie  umiejętności czytania jest wielostronne i odbywa zarówno w czytankach jak i ćwiczeniach.
 4. Obok każdej strony z czytanką znajduje się strona z ćwiczeniami, utrwalającymi nową literę oraz kształcącymi funkcje konieczne przy nauce czytania i pisania: percepcję, wzrokowe, słuchowo-językowe, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, płynność czytania, czytanie ze zrozumieniem.
 5. Na stronie ćwiczeniowej (obok czytanki), na której wprowadzana jest nowa litera znajdują się ćwiczenia, ułatwiające dziecku złożenie głosek w sylaby. Od tego ćwiczenia można rozpocząć naukę, zanim dziecko zacznie czytać zafalbankowany fragment w czytance.
 6. Proponuje się metodę czytania sylabami. W tym celu zastosowano dwa różne kolory sylab oraz tzw. falbanki, a w ćwiczeniach obok tekstów stosuje się również metodę głoskową i całościową.
 7. Zastosowano różne wielkości czcionki – tekst zafalbankowany jest zawsze większy od tekstu podzielonego na sylaby tylko kolorami (bez falbanek).
 8. Oprócz tego w każdej czytance znajdują się zdania, które różnią się od pozostałych kolorem i krojem czcionki. Zastosowano dwa kolory – brązowy i zielony.
 9. Kolorem brązowym wyróżniono  pytania, na które odpowiedź znajduje się w tekście danej czytanki lub  w jednym z poprzednich tekstów.
 10. Kolorem zielonym wyróżniono fragmenty tekstu, które bezpośrednio bądź pośrednio zawierają informacje niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania.
 11. Dzięki temu czytanki kształcą umiejętność samodzielnego i logicznego myślenia, właściwego wnioskowania i dedukowania, kojarzenia i rozumienia.
 12. Do każdej części elementarza dostosowano kaligrafię, która dodatkowo zawiera wiele ćwiczeń z zakresu grafomotoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dziecko ucząc się czytać równolegle utrwala sobie także graficzny obraz litery. 
 13. Naukę czytania i pisania traktuje się jako podstawowe w osiąganiu sukcesów w dalszej nauce. Od opanowania nich zależy przecież dalsza przyszłość dziecka.
 14.  Książki nad którymi pracowaliśmy wiele lat przygotowane są z wielką starannością. Mają czytelną, przejrzystą szatę graficzna i piękne ilustracje. Wykorzystano w nich wyniki najnowszych badań, między innymi  jak pracuje umysł dziecka.  Z tego też powodu można je uznać za elementarze XXI wieku.

Nauka czytania powinna ujmować rozwój dziecka w sposób perspektywiczny.

Skupiać się należy na tym, co dziecko może zrobić dziś i jutro.

Trzeba  stawiać mu możliwe do sprostania wyzwania, które doprowadzą do rozwoju jego możliwości, a w konsekwencji – do ich rozkwitu. Jednakże należy pamiętać, że bezcelowe jest zarówno nauczanie tego, co dziecko już potrafi samodzielnie robić, jak i tego, czego jeszcze nie jest w stanie się nauczyć.

Efektywne nauczanie zawsze przebiega w sferze najbliższego rozwoju, a nie poniżej lub powyżej niej.

Metoda 101 kroków daje szanse każdemu dziecku,  gdyż można ją realizować w zależności od aktualnego poziomu rozwoju – zarówno umysłowego, jak również opierającego się o  poziom dojrzałości struktur odpowiedzialnych za osiąganie postępów w nauce czytania i pisania w danym momencie życia dziecka.