Konkurs WYSPA ZAGADEK

14 OGÓLNOPOLSKI  KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU

WYSPA ZAGADEK 2014

Konkurs  ma na celu rozwinięcie myślenia twórczego i jest przeznaczony dla uczniów klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej i 1 klasy gimnazjum. Każdy z uczestników  startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału przez szkolnego opiekuna konkursu. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy. Odpowiedz pisemnie na wszystkie poniższe pytania:

1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, podając kilka zdarzeń ze swojego życia,  które będą Twoją odpowiedzią na to pytanie.

2. Kiedy oczy i uszy muszą ze sobą współpracować? Podaj przykłady ze swojego codziennego życia.

3. Przeprowadź doświadczenie związane z położeniem igły na wodzie. Kiedy igła tonie, a kiedy nie? Spróbuj zmienić jej położenie, kiedy unosi się na wodzie, bez jej dotknięcia.   Podaj kilka możliwości. Opisz dokładnie przebieg tego doświadczenia i swoje spostrzeżenia.

4. Jesteś jak Robinson Crusoe na wyspie. W Twoim pokoju zapanowała taka cisza, jak na tej wyspie. Napisz, o czym myślisz. Czego musisz się nauczyć, aby sobie poradzić w samotności?

5. Napisz jak przebiegała Twoja praca nad zadaniami i jak doszło do napisania odpowiedzi. Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?

Konkurs jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy) na rok szkolny 2013/2014.

Regulamin konkursu

Uczniowie z klas 4. i 5.  szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy 6. szkoły podstawowej i 1. klasy gimnazjum  starszą grupę wiekową. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie uczniów, potwierdzone przez dyrektora szkoły z zaznaczeniem klasy, w której znajdują się uczniowie.   Pracując nad odpowiedziami warto zbierać i zapisywać różne pomysły na odpowiedzi. Spośród nich należy wybrać te, które wydają się najbardziej wartościowe, przemyśleć dlaczego warto je zapisać i w końcu przedstawić pisemnie odpowiedzi. Można je także wzbogacić zdjęciami lub rysunkami. Następnie prace należy przesłać do biura organizacyjnego konkursu.

W  drugim etapie zakwalifikowani do finałów krajowych uczniowie pracują nad zadaniami problemowymi w Sopocie.  Finały krajowe odbędą się  w czerwcu 2014 roku.

Terminarz konkursu:

1. Do dnia 17 kwietnia 2014 roku szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe  opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.

2. Do dnia  30 kwietnia  2014 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na adres: BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK

 81-881 Sopot, ul. Kolberga 15 .

Zakwalifikowani do finałów krajowych uczniowie otrzymają stosowne zaproszenia. Nieotrzymanie zawiadomienia do 1.06.2014 r.  jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem  do finałów krajowych. Od decyzji jury konkursu nie ma odwołania. Termin finałów (po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu) zostanie  podany na zaproszeniu przesłanym na adres szkoły. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały krajowe  na własny koszt.

Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest  wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor UG dr hab. Teresa Bauman.

…………………………………………………………………………………………………………………..

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU

WYSPA ZAGADEK 2012

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA informuje, że zostały zakończone kwalifikacje do finałów krajowych konkursu WYSPA ZAGADEK 2012 .

NAZWISKA FINALISTÓW  z podziałem na starszą i młodszą grupę wiekową zostały wysłane do szkół.

 Do dnia 11 czerwca 2012 roku należy przesłać (mailowo lub pocztą) potwierdzenie udziału  w finale krajowym konkursu.
 

ETAP PIERWSZY ODPOWIEDZ  PISEMNIE NA PYTANIA:

1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, podając kilka zdarzeń ze swojego życia.

2. Co mogłoby się stać, gdyby człowiek nie rozróżniał smaku jedzenia?  Napisz, jakie byłyby konsekwencje tego faktu.

3. Czy przeprowadziłeś już kiedyś samodzielnie doświadczenie? Jeśli tak, to opisz dokładnie jego przebieg i swoje spostrzeżenia.

Jeśli doświadczenia nie przeprowadziłeś, to umieść na trzech talerzykach po 20 kropli wody  i postaw je w 3 różnych miejscach  na okres  dwóch  dni. Opisz dokładnie co zaobserwowałeś po 24 i po 48 godzinach i jakie wnioski można z tego wyciągnąć.

4. Jesteś jak Robinson Crusoe na wyspie. Wyobraź sobie, że  jest niedziela i minął już miesiąc od czasu, gdy się tutaj znalazłeś. Zaplanuj dokładnie, czym  zajmiesz się  w następnym tygodniu i co zrobisz w poniedziałek?

5. Napisz jak przebiegała Twoja praca nad zadaniami i jak doszło do napisania odpowiedzi. Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?

Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum  starszą grupę wiekową.

 Każdy z uczestników  startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.

Konkurs jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy) na rok szkolny 2011/2012 .

TERMINARZ  PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU:

1. Do dnia 13 kwietnia 2012 roku szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe  opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.
2. Do dnia  27 kwietnia  2012 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na adres:

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK
81-881 Sopot, ul. Kolberga 15

Zakwalifikowani uczniowie otrzymają do dnia 6 czerwca  2012 roku stosowne zaproszenia.

Nieotrzymanie zawiadomienia do 6.06.2012 r.  jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do finałów krajowych.

Od decyzji jury konkursu nie ma odwołania. Termin finałów zostanie  podany na zaproszeniu  po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały na własny koszt.

Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest  wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

 
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.

Linki do filmów na You Tube:

http://www.youtube.com/watch?v=YOaTyZ0Pw_s

http://www.youtube.com/watch?v=-cIcdlc_XgQ&feature=BF&list=UL8mfTwIPzMME&index=4

Laureaci Ogólnopolskiego XI Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2011.

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA, które jest  wraz z Urzędem Miasta Sopotu organizatorem tego konkursu informuje o wyłonieniu laureatów finału krajowego dwóch grup wiekowych Ogólnopolskiego XI Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2011, które odbyły się  11 czerwca 2011 roku w Sopocie.

Łącznie w obu grupach pracowało 72 uczniów z całego kraju, wybranych spośród 800 uczestników pierwszego etapu. Tematem prac konkursu krajowego były zagadnienia związane z zabawą, zabawkami i nauką poprzez zabawę.  

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Szwecji, do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Organizatorzy prześlą pismo do macierzystych szkół z których przyszło zgłoszenie do konkursu. Szkoły  następnie przekażą oficjalne pismo laureatom. W przesłanym piśmie znajdą się wszystkie informacje związane  z uroczystym zakończeniem konkursu i wyjazdem do Szwecji.

Lista laureatów Ogólnopolskiego XI Konkursu Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2011.

GRUPA STARSZA:

Katarzyna GÓRZEŃSKA – Szkoła Podstawowa nr 26 GDYNIA 

Zuzanna KOSMALA –  SSP S.T.O nr 1 SZCZECIN 

GRUPA MŁODSZA:

Klaudia Migga  –   Szkoła Podstawowa w MOSTACH

Aleksandra Konopka Szkoła Podstawowa nr 8  GDAŃSK                        

Paulina Kozak –  Szkoła Podstawowa w SZTUTOWIE                     

Magdalena Pasek  – Szkoła Podstawowa nr 6 GDYNIA                                          

Anna Sobczak Szkoła Podstawowa nr 13 GDYNIA                                      

Marcelina Peek Szkoła Podstawowa nr 28 GDYNIA                                                  

Oliwia Mikołajewska  – Szkoła Podstawowa nr 29 GDYNIA                             

Julia Roszkowska – Szkoła Podstawowa nr 39 GDYNIA

OPINIE LAUREATÓW O KONKURSIE:

Julia Roszkowska: „ Napisanie tej pracy było bardzo ciekawym doświadczeniem. Niektóre pytania mnie zaskoczyły, ale gdy tylko dobrze się nad nimi zastanowiłam, odpowiedź na nie sama przyszła. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się ją napisać.”

Oliwia Mikołajewska: „Odczucia – ciekawość, radość, satysfakcja, zdziwienie. Myślałam, że pytania będą trudne i nie do rozwiązania,  a okazały się ciekawe i interesujące.”

Anna Sobczak: „ Moje wrażenia są niezwykłe. Nie myślałam, że będą takie pytania w tym konkursie. Cieszę się z tego, że mogłam wziąć w nim udział.”

Magdalena Pasek: „Bardzo mi się podobało. Nie myślałam  raczej  o wygranej, lecz chciałam wszystko przedstawić w atrakcyjny i oryginalny sposób. Nasuwało mi się wiele pomysłów i chciałam je jak najlepiej wykorzystać. Ciekawe było dla mnie także to, że miałam na wszystko odpowiedź.”

Paulina Kozak: „W trakcie pisania pojawiały się coraz to nowe myśli. Jedne na temat, a inne nie. Cieszę się, że mogłam  to napisać i jestem z siebie dumna.”

Aleksandra Konopka: „Kiedy zobaczyłam wszystkie pytania, to się przestraszyłam. Jednak w trakcie pisania pracy ciekawe było to, że przestałam się stresować i uspokoiłam się. Wykorzystałam wszystkie moje siły.. Nie wiedziałam, że mogę tyle wymyślić i odnaleźć w swojej głowie takie  pomysły. To bardzo ciekawy konkurs i cieszę się, że mogłam w nim wziąć udział.”

Marcelina Peek: „Praca konkursowa była bardzo trudna,  ale bardzo ciekawe pytania dają  do myślenia. Najciekawsze było dla mnie zadanie jak i czego oraz  jaką zabawkę wykonam własnoręcznie. Tak mnie to zainteresowało, że próbowałam napisać wszystko co mogłam… . Bardzo lubię ten konkurs.”

Klaudia Migga: „Bardzo podobały mi się pytania konkursowe. Dopiero podczas pisania zobaczyłam jak wielką mam wyobraźnię. Pytania tej edycji były bardzo ciekawe. Można było się rozpisać i pokazać, że jest się wyjątkowym człowiekiem nie tylko od strony fizycznej.

Katarzyna Górzeńska: „Naprawdę podobał mi się konkurs i sposób w jaki został przeprowadzony. Przy pisaniu tej pracy towarzyszyła mi dobra zabawa i przyjazne otoczenie. Jednak przy każdym nowym zadaniu odczuwałam stres o czas, o trudność czy choćby o brak weny twórczej lub dobrego zastanowienia. Podczas pisania tej pracy konkursowej dowiedziałam  się,  że nie na każdym konkursie muszą się znaleźć rutynowe pytania, które wymagają jedynie wiedzy. Tutaj najważniejsza była kreatywność i twórcze myślenie.”

Zuzanna Kosmala: „ W czasie pisania tej pracy towarzyszyły mi różne odczucia i emocje. Często była zdziwiona, byłam też ciekawa jaka będzie treść następnego pytania. Bardzo odpowiada mi ten typ zadań.”

 

Wyniki finałów krajowych XI Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2011.

Liczba uzyskanych punktów uczestników podana jest według wzoru:

kod konkursowy.   liczba punktów

(1.   39  – oznacza, że uczestnik o kodzie konkursowym 1 otrzymał 39 punktów)

Grupa starsza:

kod   punkty

1.           39

2.           33

3.           52

4.           41

5.           41

6.           40

7.           73  – laureat

8.           36

9.           27

10.      46       

11.      52

12.     51

13.      57

14.      45

15.     38

16.      21

17.      46

18.      29

19.      56

20.      51

21.      61

22.      69 – laureat

23.      62

24.      50

25.       x

26.      x

27.      x

28.     62

29.     51

30.     54

31.      58

32.      51

33.      41

Grupa młodsza:

34.    46

35.    70 – laureat

36.    50

37.     51

38.     39

39.      35

40.     44

41.     52

42.     29

43.     78 – laureat

44.     40

45.     28

46.      33

47.      50

48.      46

49.       49

50.       88 – laureat

51.       54

52.       79 – laureat

53.       55

54.       44

55.        47

56.      57

57.       74 – laureat

58.       45

59.       37

60.       48

61.        76 – laureat

62.       60

63.       58

64.       43

65.       54

66.      25

67.      31

68.      75 – laureat

69.       53

70.      41

71.      36

72.     41

73.     31

74.     79 – laureat

75.   59

OGÓLNOPOLSKI XI KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU WYSPA ZAGADEK 2011

Konkurs  ma celu rozwinięcie myślenia twórczego i jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I  klasy gimnazjum  starszą grupę wiekową.

Każdy z uczestników  startuje   w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. 
W pierwszym należy przesłać zgłoszenie do konkursu przez opiekuna z macierzystej  szkoły i przystąpić do pracy, tak aby dokładnie przemyśleć odpowiedzi na PYTANIA KWALIFIKACYJNE PIERWSZEGO ETAPU.
Następnie należy ODPOWIEDZIEĆ PISEMNIE NA PYTANIA:

1. Kim jesteś? Odpowiedz, opisując  jedno lub kilka   zdarzeń  ze swojego życia.

2. Sprawdź, czego nie potrafisz zrobić mając otwarte  tylko jedno oko. Jak myślisz dlaczego? ( Poszukaj!) ( Zbadaj!)

3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że ludzie wynaleźli kalendarz?

4. Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie.
Napisz,  jak będziesz zaznaczać upływ czasu i  na co będziesz zwracać uwagę?


5. Jak doszło do napisania pracy konkursowej? Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?

 Konkurs jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy)   na rok szkolny 2010/2011 i zgłoszony jako impreza ogólnopolska do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

TERMINARZ 1. ETAPU KONKURSU:

1. Do dnia 30 marca 2011 r. szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe  opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.

2. Do dnia  14  kwietnia    2011 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na adres: BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK
81-881 Sopot, ul. Kolberga 15

Zakwalifikowani uczniowie otrzymają do dnia 27 maja 2011 roku stosowne zaproszenia. Nieotrzymanie zawiadomienia do 27.05.2011 r.  jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do finałów krajowych. Od decyzji jury konkursu nie ma odwołania. Termin finałów zostanie  podany na zaproszeniu  po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały na własny koszt.

Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest  wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.

Na stronie Stowarzyszenie Twórczego i Edukacyjnego WYSPA www.wyspa.org.pl  (patrz podstrona Konkurs WYSPA ZAGADEK) znajdują się zdjęcia z zakończenia poprzedniego konkursu i wyjazdu do Szwecji.

Można także obejrzeć film z wypowiedziami laureatów finałów krajowych oraz spotkanie w TV CBS z panią Romą Faron i Marianem Chwastniewskim- autorem konkursu.

 

OGÓLNOPOLSKI X KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU  

WYSPA ZAGADEK 2010

Laureaci  Ogólnopolskiego X Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2010.

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA informuje o wyłonieniu laureatów finałów krajowych dwóch grup wiekowych Ogólnopolskiego X Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2010.

12 czerwca 2010 roku odbyły się w Sopocie  finały krajowe OGÓLNOPOLSKIEGO X KONKURSU TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU WYSPA ZAGADEK 2010.

Łącznie w obu grupach pracowało prawie 100 uczniów wybranych spośród 1050 uczestników I etapu.  Tematy prac odnosiły się do zagadnień podjętych w pierwszym etapie konkursu i były związane ze smakiem i zapachem.

Nagrodą dla laureatów  jest wyjazd  do Szwecji, do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o  wynikach konkursu poprzez szkołę . W przesłanym piśmie znajdą się wszystkie informacje związane z uroczystym zakończeniem konkursu i wyjazdem do Szwecji.

Poniżej lista laureatów Ogólnopolskiego X Konkursu Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2010

Przemysław Wiszniewiecki – kl. V 

Szkoła Podstawowa nr 16

Ul. Chabrowa 43

81-079 GDYNIA

Ada Polak – kl. VI

Szkoła Podstawowa nr 17

Ul. Grabowo 12

81-265 GDYNIA

Jakub Wiktor – kl. VI

Szkoła Podstawowa nr 28

Ul. Zielona 53

81-197 GDYNIA

Julia Roszkowska – kl. IV   

Szkoła Podstawowa nr 39

Ul.  Admirała Unruga 88

81-181 GDYNIA

Danuta Stawiarz – kl. VI

Szkoła Podstawowa nr 8

Ul. Dragana 2

80-809 GDAŃSK

Marta Cwalina – kl. VI

Szkoła Podstawowa nr 8

Ul. 3 Maja 41

81-735 SOPOT

Viktoria Szopińska – kl. VI

Szkoła Podstawowa nr 7

Ul. Tuwima 2

89-600 CHOJNICE

Klaudia Migga – kl. IV

Szkoła Podstawowa

MOSTY

Ul. Szkolna 16

81-198 KOSAKOWO

Weronika Paul – kl. V

Szkoła Podstawowa

Ul. Szkolna 15

87-640 CZERNIKOWO

Wojciech Dolatowski – kl. VI

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 1

Ul. Drzęczewska 9

63-820 PIASKI

Opinie laureatów o finałach konkursu:

Weronika Paul:

 „Zaskoczyła mnie pomysłowość zadań.  Cały czas wczuwałam się    w rolę bohaterów. Przeżyłam  naprawdę niesamowitą przygodę. Dałam z siebie wszystko. Było świetnie.”

Ada Polak:

„Napisanie tej pracy sprawiło mi wiele radości. Pytania, chociaż niektóre trudne, są ciekawe. W pewnym momencie tak się wczułam w pisanie, że zapomniałam, że jestem na konkursie.”

Victoria Szopińska :

“W trakcie pisania tej pracy przypomniał mi się poprzedni etap konkursu. Zarówno wtedy, jak i teraz odkryłam nową siebie.”

Marta Cwalina:

“Dla mnie fascynujące było opisywanie historii jabłka. Zdałam sobie sprawę z tego, że każdy przedmiot zanim do nas trafi, może mieć ciekawe przygody. Ten konkurs daje naprawdę niesamowite przeżycia.”

Danuta Stawiarz:

„Podobało mi się, że zadania dawały szerokie pole dla fantazji. Spostrzegłam, że nie muszę się długo zastanawiać, by wymyślić fajną i ciekawą historię.”

Julia Roszkowska:

„Praca była trudna do napisania. Trzeba było wykazać się bardzo dużą pomysłowością i prawidłowym tokiem myślenia. Zdziwiła mnie liczba pytań. Ledwo co wystarczyło mi czasu na ich opracowanie. Na szczęście mi się udało i pozostaje teraz tylko czekać na wyniki.”

Jakub Wiktor:

„Z początku czułem strach, bo pytania wydawały mi się trudne. Kiedy jednak pomyślałem, udało mi się je rozwiązać.” 

 Przemysław Wiszniewiecki:

„Zadania bardzo mi się spodobały. Do rozwiązania niektórych potrzebna była wiedza z I etapu. Pisząc bajkę poczułem się jak prawdziwy pisarz. Myślę, że ten konkurs wiele daje wszystkim uczestnikom.”

Wojciech Dolatowski:

„W trakcie pisania pojawiły się ciekawe myśli. Wyobrażałem sobie scenki i historie.  Dzięki  temu konkursowi dowiedziałem się,  że umiem wykorzystać swoje umiejętności i swój umysł.”

Klaudia Migga:

„Byłam zaskoczona różnorodnością pytań i ciekawymi zagadnieniami. Niektóre  pytania były zabawne. Napisanie takiej pracy sprawia dużo frajdy. Zaskoczyło mnie to,  co napisałam. Nigdy nie wpadłabym na to, że mogę sama tak ciekawie odpowiedzieć.”

Wyniki finałów X Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2010

Liczba uzyskanych punktów  uczestników podana jest według wzoru: kod konkursowy   liczba punktów (1.  50 oznacza, że  uczestnik o kodzie konkursowym  1 otrzymał  50 punktów)

kod   punkty

 1. 50
 2. x
 3. x
 4. x
 5. x
 6. 38
 7. 30
 8. 35
 9. 31

10.  34

11.  20

12.  60

13.  x

14.  31

15.  71 – laureat

16.  31

17.  70 – laureat

18.  42

19.  53

20.  72 – laureat

21.  62

22.  53

23.  34

24.  49

25.  51

26.  39

27.  62

28.  49

29.  46

30.  21

31.  26

32.  80 – laureat

33.  80 – laureat

34.  45

35.  57

36.  48

37.  39

38.  75 – laureat

39.  52

40.  57

41.  48

42.  40

43.  45

44.  27

45.  83 – laureat

46.  31

47.  37

48.  54

49.  55

50.  45

51.  32

52.  23

53.  43

54.  36

55.  11

56.  20

57.  81 – laureat

58.  28

59.  59

60.  30

61.  50

62.  54

63.  39

64.  70 – laureat

65.  40

66.  41

67.  26

68.  51

69.  55

70.  52

71.  55

72.  52

73.  47

74.  49

75.  31

76.  53

77.  52

78.  54

79.  52

80.  40

81.  33

82.  40

83.  70 – laureat

84.  51

85.  61

86.  55

87.  46

88.  x

89.  x

90.  43

91.  55

92.  53

93.  40

94.  51

95.  59

96.  20

97.  38

98.  46

99.  41

100. 57

101. 39

102. 55

103. 50

104. 32

105. x

106. 44

Ogólnopolski X Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2010

Konkurs ma na celu zainspirowanie uczniów twórczym myśleniem. Składa się on z dwóch etapów. Pierwszy kwalifikuje uczestników do pracy w  drugim, który jest finałem krajowym.   Poniżej zagadnienia z I etapu.

PYTANIA KWALIFIKACYJNE PIERWSZEGO ETAPU.
ODPOWIEDZ PISEMNIE NA PYTANIA:

1.Kim jesteś? Odpowiedz, opisując  jedno lub kilka   zdarzeń  ze swojego życia.

2. Wybierz jeden dzień i zapisz jego rozkład  w postaci dziennika zapachów. Narysuj mapę tego dnia, uwzględniając wszystkie wyczute przez Ciebie zapachy.  Do każdego z nich przypisz określony kolor. Nie zapomnij o legendzie do mapy.

3. Weź kawałek jabłka, pogryź i potrzymaj w ustach przez 3 minuty. Zrób to samo z serem żółtym, a potem z chlebem. Jakie  różnice zauważasz i jakie smaki rozpoznajesz?

4. Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie. Napisz   w kilku zdaniach czym się żywisz i co Ci najbardziej smakuje. Pierwsze zdanie zapisz w lustrzanym odbiciu.

5. Jak doszło do napisania pracy konkursowej? Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?

Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I  klasy gimnazjum  starszą grupę wiekową.

Każdy z uczestników  startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.

Konkurs jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy)  na rok szkolny 2009/2010.

TERMINARZ I ETAPU KONKURSU:
1. Do dnia 15  marca   2010 r. szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego.

Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe  opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły.

Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.

2. Do dnia 30 marca 2010 roku ( liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na adres:

BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK
81-881 Sopot , ul. Kolberga 15

(Prosimy o podanie na pracach pisemnych adresu domowego!!! )

Zakwalifikowani uczniowie otrzymają do dnia 27 maja 2010 roku stosowne zaproszenia.

Nieotrzymanie zawiadomienia do 27.05.2010. r.  jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do dalszych rozgrywek. Od decyzji jury konkursu nie ma odwołania.

Termin finałów krajowych zostanie  podany na zaproszeniu  po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały na własny koszt.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest  wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.

Sponsorami konkursu są:  Urząd Miasta Sopot, Klub Rotary – Gdynia, Stena Line oraz Drukarnia Spartan.

WYSPA ZAGADEK 2008/2009

Laureaci  Ogólnopolskiego IX Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2008/2009.

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA informuje o wyłonieniu laureatów finałów krajowych dwóch grup wiekowych Ogólnopolskiego IX Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2008/2009.

Poniżej lista laureatów Ogólnopolskiego IX Konkursu Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek w kolejności alfabetycznej

Joanna Bisaga –  Gimnazjum nr 12 we Włocławku

Natalia Dynowska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie

Klaudia Gutowska-   Gimnazjum w  Ostaszewie

Paulina Kasprzyk- Szkoła Podstawowa  w  Młoszowej

Patrycja Koreń  – Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni

Dominika Knitter – Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni

Daniel Maliszewski – Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni

Oliwia Miller – Szkoła Podstawowa nr 29  w Gdyni

Oliwer Rozencwajg – Szkoła Podstawowa nr 29  w Gdyni

Zuzanna Zdunek -Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

LAUREACI zostaną powiadomieni pisemnie o  wynikach konkursu. NAGRODĄ  jest wyjazd  do Szwecji, do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Ma  na celu rozwijanie twórczego myślenia. Jego autorem jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje prof. dr hab. Teresa Bauman z Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku w pierwszym etapie  otrzymaliśmy 1200 prac, a  do  finałów krajowych zakwalifikowaliśmy 85 uczniów. Bardzo cieszy nas fakt, że w finale  krajowym oprócz grupy uczniów z Trójmiasta i Pomorza, znaleźli  się także uczniowie z  innych regionów Polski, m.in. z Włocławka, Stargardu Szczecińskiego, Rzeszowa, Łowicza, Zarzecza.

Tematem przewodnim finałów były zagadnienia związane ze snem.

Sponsorami konkursu są Urząd Miasta Sopot, Klub Rotary – Gdynia, Stena Line- Gdynia, Drukarnia Spartan.

LICZBA punktów  uczestników podana jest według wzoru:

kod   liczba punktów (1 46 oznacza, że  uczestnik

o kodzie konkursowym  1 otrzymał 46 punktów)

Młodsza grupa wiekowa :

kod konkursowy    liczba punktów

 • 1  46
 • 2  18
 • 3  32
 • 4  22
 • 5  25
 • 6  42
 • 7  28
 • 8  42
 • 9  38
 • 10  38
 • 11  36
 • 12  39
 • 13  35
 • 14  46
 • 15  16
 • 16  32
 • 17  24
 • 18  22
 • 19  73 (laureat)
 • 20  27
 • 21  40
 • 22  38
 • 23  36
 • 24  38
 • 25  30
 • 26 –
 • 27 –
 • 28 –
 • 29  30
 • 30 –
 • 31  36
 • 32  43
 • 33  18
 • 34  30
 • 35  46
 • 36  35
 • 37  20
 • 38  42
 • 39  22
 • 40  80 (laureat)
 • 41  75 (laureat)
 • 42  32
 • 43  19
 • 44  38
 • 45  29
 • 46  31
 • 47  38
 • 48  40
 • 49  58
 • 50  42
 • 51  23
 • 52  34
 • 53  35
 • 54  76 (laureat)
 • 55  38

Starsza grupa wiekowa:

kod  liczba punktów

A1     35

A2     34

A3     51

A4     42

A5     –

A6     49

A7     74 (laureat)

A8     48

A9     30

A10   80 (laureat)

A11   50

A12   77 (laureat)

A13   47

B1     74  (laureat)

B2     42

B3     32

B4     45

B5     72 (laureat)

B6     46

B7     47

B8     38

B9     47

B10   45

B11   77 (laureat)

B12   49

B13   46

B14     50

B15     44

Oto wrażenia niektórych uczestników  finałów krajowych tegorocznego  konkursu:

ADRIANNA WŁOCH

„Nauczyłam się opowiadać  sny, a zaskoczyło mnie pytanie 4. Moje wrażenia są ekscytujące”

NATALIA PRUSZYŃSKA

„Nauczyłam się myśleć twórczo i logicznie. Pytania były podchwytliwe, ale sprawdziły moją wiedzę. (…) Jestem pod ogromnym wrażeniem. Dzisiaj wiele się nauczyłam. Wysiliłam trochę swoje szare komórki i mam nadzieję, że dobrze mi poszło”

KAMILA BLOCK

„Nauczyłam się, że to nie są zadania z matematyki, polskiego, czy innych przedmiotów, tylko narzędzia  do rozwijania swojego umysłu. (…) Jestem już drugi raz na tym konkursie i poznałam dwie całkiem inne osoby w moim wieku. Bardzo lubię takie zadania”

NATALIA MODRO

„Zaskoczyły mnie pytania. Nigdy sobie ich nie zadawałam, (…) dużo mnie nauczyły. Odkryłam swoją pasję i spojrzałam na świat z zupełnie innej strony. Wiem, że takiego konkursu drugi raz nie przeżyję. To była świetna zabawa, można było oddać swoje uczucia i wykazać się twórczo. Zawsze będę pamiętać o tym konkursie, dzięki któremu tak wiele się nauczyłam. On pozwolił mi myśleć, odkrywać, pisać i przy tym dobrze się bawić!

KAMIL GUZEK

„Już trzeci raz biorę udział w finałach „Wyspy Zagadek”. (…) Przez ostatnie trzy godziny zostałem skłoniony do intensywnej pracy mózgu i wyobraźni. Dotarło do mnie, że sen ma bardzo duże znaczenie w życiu człowieka. Żałuję, że to była moja ostatnia szansa wzięcia udziału w konkursie, ale z pewnością będę to miło wspominał.”

PAULINA KASPRZYK

„W trakcie finałów konkursu nauczyłam się walczyć ze stresem i wierzyc w swoje możliwości. Kiedy przyjechałam na konkurs bardzo się bałam. Co prawda byłam już na tym konkursie w tamtym roku, ale stres to stres. (…) Trzeba było wykazać się inteligencją, sprytem i umiejętnością pisania. Myślę, że organizatorzy dobrze zadbali o uczestników konkursu.”

MATYLDA WABERSKA

„W trakcie finałów nauczyłam się myśleć tylko o tym, co piszę. „Odciąć” się od rzeczywistości. Zaskoczył mnie temat- nigdy nie myślałam, że sen może być tematem konkursu. Jeśli za rok będę mogła jeszcze raz przystąpić do tego konkursu to zrobię to z przyjemnością. Nie zależy mi tylko na wygranej, ale także na odpowiedzeniu na takie niespotykane pytania. Dostanie się na finał takiego fajnego konkursu jest wspaniałym wyróżnieniem”.

ADAM MAŁAGOWSKI

Z pewnością nauczyłem się tego, że z pozoru trudne i mozolne zadania można obejść. Trzeba tylko wiedzieć,  jak. Zaskoczyła mnie ilość pomysłów w mojej głowie na każde zadanie. Wcale nie zdałem sobie sprawy, że konkurs trwał tak długo. Zadania rozwiązywałem z przyjemnością. (…)Można powiedzieć, że pogrążyłem się w rozwiązywaniu zadań.

AGATA NIERADKO

Podczas finału konkursu nauczyłam się wiele pożytecznych faktów o snach i o organizmie człowieka. (…) Ten etap jest ciekawszy (od pierwszego) i bardziej twórczy. Moje wrażenia są dobre. Dziękuję autorom (…). Przekonałam się również, że warto brać udział w takich konkursach, bo można się wiele nauczyć dobrze bawiąc.

WIKTORIA DOŁĘBSKA

W czasie finałów wyćwiczyłam cierpliwość, dowiedziałam się wielu interesujących rzeczy                        i rozwinęłam wyobraźnię. (…) Wyspa jest jednym z moich ulubionych konkursów i mam nadzieję, że w przyszłym roku także uda mi się wziąć udział. Podobało mi się przeprowadzenie konkursu, wszyscy byli bardzo mili. (…)

ANNA CZUJWID

W trakcie finałów nauczyłam się zwalczać stres i myśleć logicznie i twórczo. (…) Konkurs wywarł na mnie bardzo wielkie wrażenie. Dzięki niemu mogę rozwijać swoje umiejętności twórcze i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Konkurs ten jest inny niż wszystkie, pobudza moją wyobraźnię i kształtuje psychikę.

DOMINIKA KNITTER

Nauczyłam się wielu nowych rzeczy. (…) Podoba mi się ten konkurs, na pewno za rok też przyjdę. (…) Moim zdaniem ten konkurs jest super, mogę rozwinąć w nim moją wyobraźnię, jak i umiejętności pisania. (…) Naprawdę konkurs jest odlotowy!

OGÓLNOPOLSKI IX KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU

WYSPA ZAGADEK 2009

Konkurs ma na celu zainspirowanie uczniów twórczym myśleniem. Dzieci powinny napisać przemyślane odpowiedzi. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami i przesłać na adres biura Konkursu Wyspa Zagadek. Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI-tej szkoły podstawowej i I-ej klasy gimnazjum starszą grupę wiekową. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.
Konkurs jest wpisany do kalendarza imprez na rok szkolny 2008/2009 przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Ministerstwo Edukacji Narodowej .

TERMINARZ I ETAPU KONKURSU:
1. Do dnia 21 lutego 2009 r szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.

2. Do dnia 7 marca 2009 roku ( liczy się data stempla pocztowego) trzeba przesłać prace na adres: BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK
81-881 Sopot , ul. Kolberga 15
( Prosimy o podanie na pracach pisemnych swojego adresu !!! )
W przypadku zakwalifikowania do finałów uczniowie otrzymają stosowne zaproszenie. Termin finałów krajowych zostanie podany po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu.

Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają do Sopotu na własny koszt.

Nieotrzymanie zawiadomienia jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do dalszych rozgrywek. Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. Uczniowie szkół podstawowych, którzy nie otrzymają do dnia 16 maja 2009 roku potwierdzenia o zakwalifikowaniu (co oznacza, że nie przeszli do finału), mają okazję startować w konkursie w następnym roku szkolnym.

Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest  wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman. Sponsorami konkursu są Urząd Miasta Sopot, Klub Rotary- Gdynia, Stena Line oraz Drukarnia Spartan. PYTANIA KWALIFIKACYJNE PIERWSZEGO ETAPU.
ODPOWIEDZ PISEMNIE NA PYTANIA:

1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, a w odpowiedzi podaj jedno lub kilka zdarzeń ze swojego życia.
2. Jakie zapachy są dla Ciebie ważne i dlaczego? Spróbuj nadać im kolory. Odpowiedź uzasadnij.

3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że ludzie zaczęli się bić? Dlaczego nadal to robią?

4. Obierz jabłko i zaobserwuj co stanie się z odkrojoną skórką po 2 dniach, a co po tygodniu. Zwróć uwagę na różne miejsca w których umieścisz podzielone części tej skórki. Wyniki obserwacji zapisz.

5. Wyobraź sobie, że jesteś samotnie na wyspie i musisz tam żyć. Które z narzędzi będzie dla Ciebie najbardziej cenne i o jaki sprzęt musisz najbardziej dbać? Odpowiedź na to pytanie uzasadnij.

6. Napisz jak przebiegała Twoja praca i jak doszło do napisania odpowiedzi.

Autor konkursu : Marian Chwastniewski

PODSUMOWANIE  OGÓLNOPOLSKIEGO VIII  KONKURSU TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU

Wyspa Zagadek 2007/2008

Konkurs składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie kwalifikacyjnym mieliśmy 1200 prac uczniów z całego kraju. Spośród nich wybrano do finałów krajowych 54 uczestników, a w samych finałach wzięło udział 50 uczniów.

Przeprowadzono je w Sopocie w siedzibie Laboratorium Edukacyjno- Twórczego WYSPA ODKRYĆ i III LO.

W dniu 25 września 2008 roku odbyła się w Laboratorium WYSPA ODKRYĆ uroczystość zakończenia konkursu z udziałem profesor Teresy Bauman, wiceprezydenta Pawła Orłowskiego i naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopot Adama Krawca.

Po tej uroczystości laureaci wyjechali do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autor konkursu Marian Chwastniewski zaprasza do udziału w następnej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu Wyspa Zagadek 2008/2009 .

Wyniki Ogólnopolskiego VIII Konkursu Twórczego Używania Umysłu  WYSPA ZAGADEK 2007/2008

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA informuje o wyłonieniu laureatów finałów krajowych Ogólnopolskiego VIII Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2007/2008. Do finałów krajowych w dwóch grupach zostało zakwalifikowanych 50 uczniów z całej Polski.
Konkurs nasz ma na celu rozwijanie twórczego myślenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. 14 czerwca 2008 roku przeprowadzono w Sopocie finałowe rozgrywki konkursowe w dwóch grupach wiekowych. Młodsza grupa obejmowała uczniów klas IV i V szkoły podstawowej, a starsza – szóstą klasę szkoły podstawowej i pierwszą gimnazjum. Tematem przewodnim finałów były zagadnienia odnoszące się do czasów, które działy się 500 lat temu.
Nagrodą dla laureatów konkursu jest wyjazd do Szwecji, do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Sponsorami konkursu są Urząd Miasta Sopot, Klub Rotary – Gdynia, Stena Line- Gdynia, Pl-net-Gdynia, WDG- Gdynia.

WYNIKI

FINAŁU KRAJOWEGO KONKURSU

WYSPA ZAGADEK 2007/2008

We wszystkich częściach można było zdobyć łącznie 100 punktów.

Wyniki podajemy według następującego porządku: kod uczestnika -liczba zdobytych punktów – np.88) 66,

co oznacza, że uczestnik o numerze 88 uzyskał 66 punktów.

Grupa młodsza

 • 1.) 35
 • 2.) 43
 • 3.) 30
 • 4.) 70
 • 5.) 30
 • 6.) 18
 • 7.) 43
 • 8.) 40
 • 9.) 33
 • 10.) 36
 • 11.) 30
 • 12.) 49
 • 13.) –
 • 14.) 41
 • 15.) 18
 • 16.) 68
 • 17.) 29
 • 18.) 13
 • 19.) 25
 • 20.) 37
 • 21.) 38
 • 22.) 41
 • 23.) 38
 • 24.) 32
 • 25.) 41
 • 26.) 14
 • 27.) 31
 • 28.) 35
 • 29.) 86
 • 30.) 39
 • 31.) 26
 • 32.) 34
 • 33.) –
 • 34.) 70
 • 35.) 28
 • 36.) 27
 • 37.) 32
 • 38.) 70

Starsza grupa

 • a) 89
 • b) 53
 • c) 41
 • d) 40
 • e) 57
 • f) 38
 • g) –
 • h) 31

k) 75

m) 21

n) 37

r) 44

u) 48

Laureaci Ogólnopolskiego VIII Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2007/2008, którzy pojadą na wycieczkę naukową do Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego KREATIVUM w Szwecji

Grupa młodsza

Bryksy Marta- Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

Dudulska Karolina – Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni

Elnour Abdalla Dominika – Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni

Kula Weronika – Szkoła Podstawowa nr 47 w Szczecinie

Peek Weronika – Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni

Grupa starsza

Borlik Elżbieta -Szkoła Podstawowa w Zarzeczu k/Jarosławia

Sprengel Aleksandra – Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni

Laureatom GRATULUJEMY!!!

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w następnej IX edycji konkursu WYSPA ZAGADEK. Poniżej informacja o konkursie w poprzednim roku szkolnym.

OGÓLNOPOLSKI VIII KONKURS TWÓRCZEGO UŻYWANIA UMYSŁU – WYSPA ZAGADEK 2007/2008

Konkurs ma na celu zainspirowanie uczniów twórczym myśleniem. Dzieci powinny napisać przemyślane odpowiedzi na pytania konkursowe i przesłać je na adres biura Konkursu Wyspa Zagadek. Prace można wzbogacić rysunkami lub zdjęciami.

Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą grupę i startują w konkursie indywidualnie po wcześniejszym zgłoszeniu udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.

Uczniowie z klasy VI-tej szkoły podstawowej i I-ej klasy gimnazjum są w starszej grupie wiekowej i mogą brać udział w konkursie indywidualnie bez konieczności zgłoszenia ze szkoły.

Konkurs jest wpisany do kalendarza imprez na rok szkolny 2007/2008 przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Ministerstwo Edukacji Narodowej .

Pytania kwalifikacyjne z pierwszego etapu:

1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, a w odpowiedzi możesz podać jedno lub kilka zdarzeń ze swojego życia, które odpowiedzą na to pytanie .
2. Sprawdź, jak smakują potrawy, kiedy masz zamknięte oczy i /lub zamknięty nos? Opisz swoje doznania.

3. Jak Twoim zdaniem doszło do tego, że każdy człowiek ma nazwisko ?
4. Co się dzieje w czasie gotowania wody? Doświadczenie wykonaj w otwartym naczyniu pod opieką dorosłego, ale wyniki obserwacji zapisz samodzielnie.
5. Jesteś jak Robinson Cruzoe na wyspie. W jaki sposób będziesz się bronił(a) przed zimnymi nocami ? Opisz skonstruowany przez Ciebie model urządzenia.
6. Napisz jak przebiegała Twoja praca i jak doszło do napisania odpowiedzi?

TERMINARZ I ETAPU KONKURSU:
1. Do dnia 31 stycznia 2008 roku szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów z młodszej grupy wiekowej ( klasy IV i V) na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów z młodszej grupy wiekowej w podanym wyżej terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu. Uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum pracują indywidualnie i mogą, ale nie muszą mieć potwierdzenia szkolnego opiekuna konkursu.
2. Do dnia 8 marca 2008 roku trzeba przesłać prace na adres:

BIURO ORGANIZACYJNE
KONKURSU WYSPA ZAGADEK
81-361 GDYNIA, UL. ZGODA 8
( Prosimy o podanie na pracach pisemnych swojego adresu )

W przypadku zakwalifikowania pracy uczniowie otrzymają zaproszenie do następnego etapu. Następne termniny zostaną podane po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały konkursu na własny koszt.
Nieotrzymanie zawiadomienia jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem do dalszych rozgrywek. Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania. Uczniowie szkół podstawowych, którzy nie otrzymają do dnia 12 maja 2008 roku potwierdzenia o zakwalifikowaniu, mają okazję startować w konkursie w następnym roku szkolnym.
Nagrodą dla laureatów finałów krajowych będzie wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.

Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.
Informacje o konkursie na stronie: www.wyspa.org.pl lub www.wyspa.edu.pl

Konkurs – kliknij, aby powiększyć.

Wyspa zagadek Konkurs Wyspa Zagadek