Nauka czytania. Metody.

Autor: Danuta Chwastniewska

Wielostronne podejście do nauki czytania i pisania w metodzie 101 kroków – Dlaczego warto czytać.

Podręczniki reprezentujące metodę 101 kroków – Poczytam ci, mamo!, cz. 1 i 2, Napiszę ci, mamo!, cz. 1 i 2, przeznaczone są głównie dla:

  • dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania – w domu, szkole, przedszkolu; wówczas są pierwszą książką wprowadzającą dziecko w świat czytania;
  • dla uczniów starszych klas, mających problemy z czytaniem – na zajęciach wyrównawczych lub terapii;
  • dla osób z dysleksją – na zajęciach terapii lub w domu, np. pod opieką rodziców.

 

101 krokówZastosowano w nich „metodę 101 kroków”, co oznacza, że po przeczytaniu przez dziecko 101 tekstów (46 w pierwszej i 55 w drugiej części podręcznika), wykonaniu ćwiczeń znajdujących się obok każdej czytanki oraz skorzystaniu z propozycji w przewodniku i dodatkowej obudowie, o czym będę pisała dokładniej w kolejnych artykułach, dziecko będzie czytać płynnie, ze zrozumieniem, oraz słuchać ze zrozumieniem. Na tę ostatnią umiejętność kładzie się niewielki nacisk w nauce szkolnej. Zakładając, że dziecko słucha częściej, niż czyta, należy zastanowić się nad tym, jak spowodować, by to słuchanie było czynne, nakierowane na nadawcę, a nie bierne. Aby dziecko słuchało czynnie, musi być zainteresowane zadaniem, musi chcieć je rozwiązać i zapamiętać kolejne etapy prowadzące do celu. Dlatego proponuję, aby to nauczyciel, rodzic lub terapeuta czytał dzieciom polecenia (celowo są one zapisane małą czcionką, żeby utrudnić dziecku samodzielne ich odczytanie). W ćwiczeniach znajdują się polecenia jedno-, dwu- i trzyzdaniowe. W miarę jak wzrasta koncentracja na zadaniu próbujemy czytać od razu dwa lub trzy polecenia i sprawdzamy, czy dziecko potrafi je zapamiętać i wykonać. Za każdym razem kierujemy się indywidualnymi możliwościami dziecka.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na estetykę naszych publikacji. Wszystkie książki są przygotowane z wielką starannością, mają czytelną i przejrzystą szatę graficzną i piękne ilustracje. Nie są one jednoznaczne w swojej poetyce, dlatego dzieci tak wspaniale reagują na ilustracje, a potem, kiedy już poznają treść czytanki – na przygody bohaterów.

W elementarzu, który składa się z dwóch części, wykorzystano wyniki najnowszych badań, dlatego można go uznać za elementarz XXI wieku.

 

W kolejnych artykułach będę omawiała najważniejsze  aspekty metody 101 kroków, opierając się na Przewodniku dla nauczycieli i rodziców.

 

Bibliografia:

Chwastniewska D., Metoda 101 kroków w nauce czytania, [w:] Krasowicz-Kupis G., Pietras I. (red.), Zrozumieć, żeby pomóc, OPERON, Gdynia 2008.

Chwastniewska D., Poczytam ci, mamo, cz. 1, Wyspa – Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych, Gdynia 2010.

Fisher R., Uczymy, jak się uczyć, WSIP, Warszawa 1999.

Formella M., Chwastniewska D., Przewodnik dla nauczycieli i rodziców, Wyspa – Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych, Gdynia 2011.

Schiller P., Wczesne czytanie, K.E. Liber, Warszawa 2005.

Silberg J., Nauka czytania przez zabawę, K.E. Liber, Warszawa 2005.

Silberman M., Uczymy się uczyć, GWP, Sopot 2005.