Ośrodek Innowacji

Ilustracja Agnieszki Żelewskiej z elementarza

Ośrodek Innowacji Edukacyjnych- WYSPA

Warsztaty prowadzone przez nas obejmują nauczycieli przedszkolnych,  uczących w klasach O –VI szkoły podstawowej oraz terapeutów, logopedów i pedagogów szkolnych. Propozycje szkoleń związane są z wypracowanymi przez nas innowacjami i dotyczą metodyki naucznia początkowego, nauki czytania i pisania metodą 101 kroków, rozwoju poznawczego tak dziecka jak i nauczyciela.

Więcej na ten temat na podstronie szkolenia.  

Odkrycie zdolności dziecka i właściwa z nimi praca leży u podstaw powołania Ośrodka Innowacji Edukacyjnych – WYSPA.

Założenia programowe ośrodka związane są przede wszystkim ze stymulowaniem rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

Wykorzystujemy w pracy  wiedzę pedagogiczną uzyskaną przez nas w trakcie ponad 25 lat pracy, jak i pozostawioną przez takich pedagogów jak Celestyn Freinet czy Maria Montessori.

Udostępniamy rodzicom i nauczycielom wiedzę związaną z twórczym rozwojem i psychospołecznymi aspektami rozwoju dziecka.

Zajęcia i warsztaty dla nauczycieli pomogą rozwijać myślenie  logiczne i twórcze dzieci i młodzieży. Proponowana tematyka związana jest z rozwojem myślenia w odniesieniu do różnych zakresów tematycznych.Warsztaty  i szkolenia dostosowane są do potrzeb w danym środowisku.

Prowdzimy również  szkolenia  związane z podnoszeniem jakości pracy nauczyciela i szkoły   oraz wyrównywaniem szans edukacyjnych.